Projectmanagement

Nieuwe huisvesting in goede banen geleid

Tom Projectmanagement & -inrichting begeleidt uw huisvestings- of inrichtingsproject. Wij weten hoe u knelpunten bij een dergelijk ingrijpend project aanpakt. Onze methode van werken is zeer effectief. Vooraf brengen wij samen met u een aantal belangrijke factoren in kaart. Hierbij werken wij via de zogeheten GOTIK-methode:

Geld: wat zijn de (direct beschikbare) financiële middelen om het project te bekostigen?
Organisatie: welke partijen binnen en buiten de organisatie kunnen helpen bij het project en welke taken kunnen zij op zich nemen?
Tijd: hoeveel tijd kost het project inclusief voorbereiding en nazorg?
Informatie: welke informatie is beschikbaar voor, tijdens en na het project?
Kwaliteit: welke kwalitatieve kenmerken en waarborgen zijn nodig om het project succesvol te laten verlopen?

Wij betrekken u graag bij elke stap in het project. Het is de manier om een optimaal resultaat te behalen, volledig afgestemd op uw wensen. Het stappenplan dat wij bij deze methode van werken hanteren, bewijst zich keer op keer. Na elke stap evalueren wij gezamenlijk met onze opdrachtgever wat is gedaan en welke vraagstukken zich aandienen. Zo bepalen we samen de strategie voor de volgende stap. Het stappenplan ziet er als volgt uit: